VARIOKIT Heavy-Duty Truss Gidger VRB

23-07-2015

Hệ thống này bao gồm các loại khác nhau của khung hình mà mất các điều kiện tải khác nhau vào tài khoản.

Một sự phân biệt giữa

khung hỗ trợ
để chuyển tải vào tòa tháp chống đỡ nặng

khung coupling
cho lực cắt cao hơn gần ngưỡng hỗ trợ cũng như để sử dụng tại hỗ trợ trung gian và khớp nối

khung tiêu chuẩn
để sử dụng trong khoảng giữa

PERI UP giàn giáo mô đun được sử dụng để đảm bảo truy cập an toàn đến nặng chống đỡ.

Chi tiết kỹ thuật

Với chiều rộng khoảng từ 18 m trở đi, thời điểm uốn tối đa 3.000 kNm là quyết định.
Bằng cách kết hợp các khung hình khác nhau và chức năng bồi thường của các khung hỗ trợ, tất cả chiều rộng khoảng có thể được thực hiện mà không phá vỡ và dung sai lắp ráp của sự hỗ trợ cũng có thể được bồi thường.

Our Partners