VARIOKIT Engineering Construction Kit

23-07-2015

Khéo léo đơn giản

Thành phần cốt lõi linh hoạt với các kết nối tiêu chuẩn sử dụng chân phù hợp

Chuyển tải tối ưu hóa
Sử dụng tiết kiệm vật liệu thông qua việc sử dụng tối ưu hóa tĩnh của các thành phần

Chi phí-hiệu quả
Thành phần tiêu chuẩn có thể cho thuê mà vẫn không thay đổi nhưng vẫn còn rất linh hoạt trong việc sử dụng

Chịu tải

Khả năng chịu tải cao và một loạt các biến thể lắp ráp

kết hợp được
Giải pháp Load-tối ưu hóa với walers, đường ray và dầm chính kết hợp với cọc và thanh chống

Hoàn toàn
Với các tài liệu kỹ thuật, tính toán và bản vẽ lắp ráp

Our Partners