UtiliTrac

29-04-2016
Chuẩn mực trong dò tìm ống và cáp
  UtiliTrac thiết lập những chuẩn mực trong công tác dò tìm ống và cáp ngầm.
Thiết kế công thái học và những lệnh điều khiển trực quan có thể truy cập với chỉ một cò nhấn đảm bảo công việc luôn thoải mái và nhẹ nhàng.
UtiliTrac được xếp lại và đặt trong va li máy phát tín hiệu chỉ nặng 7kg, có thể dễ dàng xác bằng tay hoặc đặt trên xe.
 
  • Màn hình kiểu “la bàn” biểu thị hướng và vị trí
  • Vận hành chỉ với một cò nhấn cho người dùng một giao diện thao tác trực quan và đơn giản
  • Chức năng tự động quét tần số
  • Có thể xếp lại và đặt gòn gòng bên trong máy phát tín hiệu

 

Our Partners