STAD-B

06-06-2016

Van cân bằng STAD-B dành cho các yêu cầu trong hệ thống nước sinh hoạt. Cung cấp sự cân bằng thủy nhiệt chính xác, đo lường và khả năng chẩn đoán. Thân và các bộ phận khác của van được bảo vệ bằng lớp điện di đặc biệt để chống ăn mòn, tách kẽm và cặn vôi. Lý tưởng để sử dụng như van cân bằng trong tuần hoàn nước nóng.

1


Van cân bằng trong hệ thống nước sinh hoạt

Van cân bằng STAD-B dành cho các yêu cầu trong hệ thống nước sinh hoạt. Cung cấp sự cân bằng thủy nhiệt chính xác, đo lường và khả năng chẩn đoán. Thân và các bộ phận khác của van được bảo vệ bằng lớp tĩnh điện đặc biệt để chống ăn mòn, tách kẽm và cặn vôi. Lý tưởng để sử dụng như van cân bằng trong tuần hoàn nước nóng.

 

Đặc trưng chính

 

Bánh lái

Được trang bị với một bộ đọc số, bánh lái đảm bảo việc cân bằng chính xác và dễ hiểu. Chức năng ngắt hoàn toàn để dễ dàng cho việc bảo trì.

Điểm đo tự đóng kín

Để đơn giản, cân bằng chính xác hơn

 

Sơn tĩnh điện

Lý tưởng để sử dụng trong hệ thống tuần hoàn nước nóng


Mô tả kỹ thuật

 

Ứng dụng:

Hệ thống sưởi ấm và làm mát
Hệ thống nước máy

 

Chức năng:

Cân bằng

Bấm trước

Đo lường

Khóa nước

Thoát nước (tùy chọn)

 

Kích thước:

DN 10-50

 

Cấp áp lực:

PN 20

 

Nhiệt độ:

Nhiệt độ làm việc tối đa: 120°C.
Cho nhiệt độ cao hơn (tối đa 150°C), vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện gần nhất.
Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -20°C

 

Vật liệu:

Các van được làm bằng AMETAL®
Chỗ niêm phong: Chuôi với EPDM O-ring
Niêm phong trục chính: EPDM O-ring
Bánh lái: Polyamide và TPE.
AMETAL® là hợp chất chống tách kẽm của IMI Hydronic Engineering.

 

Xử lý bề mặt:

Sơn tĩnh điện

 

Đánh dấu:

Thân van: TA, PN 20/150, DN và kích thước inch.
Bánh lái: Loại van và DN.

 

Phê duyệt:

WRAS (phê duyệt cho hệ thống nước máy áp lực tối đa 16 bar và nhiệt độ làm việc tối đa 85°C)

Our Partners