SR50

04-05-2016
 image_manager__bigPic_sr50_o

Product Features

  • Thích hợp cho đường ống có đường kính từ 70 mm và lớn hơn trong hoạt động đẩy và cho đường kính từ 100 mm và lớn hơn trong hoạt động điều khiển
  • Di chuyển quay và nghiêng camera
  • Kính sapphire giúp bảo vệ ống kính
  • Đèn LED với ánh sáng mạnh mẽ
  • Hình ảnh thẳng đứng qua một cảm biến trọng lực
  • Tia laser song song tích hợp cho phép đo đọc
  • Tích hợp máy phát vị trí
  • Cảm biến áp suất tích hợp cho thấy khi nào quá áp và áp suất áp
  • Trong hoạt động đẩy sẽ có một cây que nhánh (cho việc phân nhánh vào ống ở bên) và những má phanh điều chỉnh khác
  • Loại bảo vệ IP 68

 

Our Partners