SOL 170

04-06-2015

SOL 170 là một dung dịch đậm đặc, trên nền dung môi không thấm nước dùng cho đá marble, đá granite và đá tự nhiên. Sản phẩm đa chức năng có thể sử dụng trong các trường hợp khác nhau từ xử lý trước vật liệu có vấn đề, tiết kiệm thời gian làm sạch bề mặt, hoặc ứng dụng cho những vật liệu với mục đích gia tăng độ ẩm, hoặc cho các ứng dụng không thấm nước truyền thống. Với độ thấm cao, sản phẩm đảm bảo bảo vệ vật liệu lâu dài, ngay cả sau khi bề mặt được rửa với các chất có tính axit. Với đặc tính ít mùi, sản phẩm không thay đổi hoặc biến đổi các cấu trúc tự nhiên của vật liệu.

Our Partners