SePem 100 / 150

28-04-2016
 Bộ thu âm cho việc giám sát mạng lưới đường ống nước: mạnh mẽ – thuận tiện – đáng tin cậy
 

Phát hiện thất thoát nước sớm

Rò rỉ trong mạng lưới đường ống nước có thể dẫn đến thất thoát nước đáng kể. Nhờ có hệ thống giám sát của mạng lưới dữ liệu bộ thu âm SePem®, bạn có thể xác định rò rỉ và sớm tìm thấy sớm – nhanh hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.

Phát hiện rò rỉ hệ thống

Hệ thống SePem® bao gồm đầu nhận SePem® 01 Master cũng như bất kỳ số lượng bộ thu dữ liệu nào; SePem® 100s thích hợp hơn cho việc sử dụng bằng điện thoại trong khi SePem® 150s thì được thiết kế cho việc sử dụng thường xuyên. Nó được đính kèm với thanh van mở rộng từ tính, hoặc vòi nước và các phụ kiện khác trong mạng lưới đường ống. Micro tích hợp trong bộ thu chuyển đổi tiếng ồn thành một tín hiệu âm. Điều này được ghi lại theo chu kì trong thời gian tiêu hao lưu lượng – luôn trong ban đêm khoảng từ 2:00 đến 4:00 sáng, khi có rất ít tạp âm từ môi trường xung quanh. Trong một dòng rò rỉ, mức độ tiếng ồn được đo lường trong khoảng thời gian này gần như bằng 0. Nếu có một sự rò rỉ trong đường ống dẫn, bộ thu âm sẽ đo giá trị từ khác nhau cho đến 0, do đó chỉ ra được rò rỉ.

Sử dụng tiện lợi

  • Các chức năng đo lường trực tuyến cho phép bạn thực hiện việc đo đạc tại chỗ có thể được hiển thị trên SePem® 01 Master. Ví dụ, điều này có nghĩa rằng bạn có thể kiểm tra sự phù hợp của các điểm đo trong ngày tại thời điểm cài đặt trước khi đo thực tế vào ban đêm hoặc xác định khoảng thời gian cài đặt thích hợp. Hoặc bạn có thể xác minh tính hợp lý của dữ liệu đo lường thu thập qua đêm trực tiếp trên trang web.
  • Các lần đo và thời gian hoạt động của radio có thể được lập trình.
  • SePem® 01 Master, với thanh menu đơn giản và trực quan, cung cấp kết quả nhanh chóng và đáng tin cậy và cũng có thể được vận hành bởi những người dùng ít kinh nghiệm.
 Hình ảnh thực tế

Videos

Our Partners