SAFE MARBLE

23-07-2015

SAFE MARBLE là một sản phẩm chống thấm gốc nước cho đá Marble đánh bóng. SAFE MARBLE hoạt động trực tiếp trên cấu trúc vật chất cho phép bảo vệ khỏi các vết ố, đồng thời giảm trơn trượt trên bề mặt. Sản phẩm độc đáo này cho độ bám tuyệt vời giữa chân và bề mặt ngay cả trong điều kiện ẩm ướt, đọng nước và thấm dầu. Áp dụng chính xác, sản phẩm không thay đổi màu sắc hoặc độ bóng của vật liệu.

Our Partners