ROSCOPE® 2000 – Hệ thống Push-Rod

04-05-2016
image_manager__bigPic_roscope
ROSCOPE® 2000 bao gồm gần như tất cả các kỹ thuật kiểm tra cần thiết tại các khu dân cư và cơ sở làm việc. Khi kết nối với các mô-đun ROLOC PLUS, ROSCOPE® 2000 cũng có thể được sử dụng để định vị đường ống và hệ thống camera.
ROSCOPE 20/3
Do dây ống kiểm tra rất nhỏ, có thể uống cong và di động (4 × DN40), nên thiết bị này thích hợp cho việc kiểm tra và phân tích các đường ống và các không gian rỗng trong:
  • Lĩnh vực công nghiệp
  • Công nghệ xây dựng
  • Lĩnh vực vệ sinh và hệ thống sưởi
  • Công nghệ điều hòa nhiệt độ
  • Xây dựng đường ống
ROSCOPE 25/22
Do có tính di động tối đa thông qua cuộn với dây curoa clip nên phù hợp cho việc kiểm tra và phân tích đường ống, hố ga và không gian rỗng có đường kính từ 25 mm trở lên trong:
  • Lĩnh vực công nghiệp
  • Công nghệ xây dựng
  • Lĩnh vực vệ sinh và hệ thống sưởi
  • Công nghệ điều hòa nhiệt độ

 

Our Partners