Repairgrip

26-04-2016

Repairgrip repair couplerRepairgrip repair couplerRepairgrip repair coupler


Giải pháp coupler sửa chữa Dextra theo phương pháp dập

Repairgrip là một hệ thống Coupler tại chỗ bao gồm một măng sông được dập vào cốt thép bằng phương tiện của một máy ép thủy lực di động. Nó là một giải pháp dễ dàng và nhanh chóng cho các tình huống ghép Coupler mà phương pháp lường không thể thực hiện. Phương pháp này chỉ đòi hỏi đủ không gian để đặt máy nén.


Đặc trưng sản phẩm

Hệ thống RepairGrip là một hệ thống di động được thiết kế để Coupler thanh tại chỗ. Phương pháp này đơn giản và được chứng minh để Coupler thanh mà không cần chuẩn bị nhiều thứ.

Các măng song RepairGrip được dập vào đoạn cuối của thanh bằng một dụng cụ thủy lực sử dụng điện riêng. Các kết quả ghép Coupler đảm bảo độ bền tối thiểu là 125% sức mạnh thông thường của cốt thép lớp 500 MPa.

CouplerRepairGrip là couplerđối tiếp nên rất thích hợp cho cả hai ứng dụng ép và nén.


Lợi ích

 • Để sửa chữa hoặc trang bị thêm cho các công trình.
 • Phù hợp với bất kỳ cắt lạnh cuối thanh cắt.
 • Không giảm diện tích mặt cắt ngang của thanh.
 • Tất cả các măng sông được đánh dấu riêng biệt cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ của nguyên liệu và giai đoạn sản xuất.
 • Được sản xuất dưới sự đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Hướng dẫn lắp đặt

 1. Bước chuẩn bị: làm sạch và làm thẳng các thanh.
 2. Đánh dấu những thanh có nữa chiều dài của măng sông RepairGrip
 3. Đặt coupler RG vào chiều dài đo để giới hạn chỗ làm rãnh và sau đó đánh dấu coupler RG ở cả 2 bên.
 4. Mẫu sau khi đánh dấu thể hiện vị trí mà chúng ta không nên làm rãnh ra khỏi chỗ đánh dấu từ giữa đến ngoài.
 5. Chuẩn bị các dụng cụ thủy lực và đặt rãnh thích hợp chết 1 chỗ. Chuẩn bị máy bơm thủy lực và cắm điện. quay động cơ chính xác bằng cách chọn chuyển đổi trong trường hợp của 380/440V động cơ.
 6. Lắp măng song RepairGrip phân nữa lên thanh Coupler tiếp, sử dụng các đánh dấu như hướng dẫn.
 7. Bắt đầu áp dụng áp lực được yêu cầu lên măng song RepairGrip
 8. Dừng dập ở áp suất quy định đối với đường kính thanh nhất định.
 9. Lặp lại quá trình này nhiều lần cho mỗi mô hình.
 10. Chuẩn bị những thanh Coupler tiếp khi cần.
 11. Đặt những thanh Coupler tiếp vào những măng song của thanh đầu tiên
 12. Lặp lại quá trình dập ở những thanh Coupler tiếp.

Repairgrip

Planning & coordination issues Remote location Short bent bars

RepairGrip – Tài liệu

Dextra Coupler Splice Fixing Box

Download

Our Partners