POULTICE

04-06-2015

FABER POULTICE là một lớp bột phủ hiệu quả cao được sử dụng kết hợp với hóa chất tẩy vết bản. Sản phẩm bảo vệ các đặc tính khi trộn với các chất loại bỏ vết bẩn tạo ra một giải pháp dày đặc mà không có bất kỳ phản ứng hóa học nào giữa bột và dung dịch tẩy. Các giải pháp cho phép kéo dài thời gian bảo dưỡng và thâm nhập sâu hơn do đó tăng khả năng loại bỏ vết bẩn. Sản phẩm không thay đổi hoặc biến đổi các cấu trúc tự nhiên của vật liệu.

Our Partners