Phân tích nước

19-04-2016

Trong các quy trình sản xuất công nghiệp, việc xử lý nước một cách đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tăng cường độ an toàn và tính hiệu quả cho hệ thống. Hệ thống tuần hoàn nước bị ô nhiễm có thể gây ra thiệt hại rất lớn và phải được phát hiện sớm bằng cách liên tục giám sát các thông số chất lượng có liên quan.

Trong hệ thống tuần hoàn hơi hoặc làm mát, việc giám sát này sẽ tránh được khả năng của việc hình thành các chất kết tủa mà có thể dẫn đến sự ăn mòn hoặc quá nhiệt tại chỗ. Đồng thời, việc giám sát liên tục cho phép bạn phản ứng ngay lập tức với bất kỳ rò rỉ nào. Giám sát các giai đoạn lọc cũng đảm bảo chất lượng cao và lâu dài của nước cấp.

Các ứng dụng nước uống:

 • Chất lượng nước/ giám sát các giá trị giới hạn.
 • Giám sát chất lượng nước trong hệ thống phân phối.
 • Hệ thống điều khiển xử lý nước.
 • Giám sát lọc.
 • Điều khiện sự khử trùng.

Nhà máy điện – ứng dụng nước làm mát và nước cấp nồi hơi:

 • Kiểm soát chất lượng.
 • Hệ thống điều khiển xử lý nước.
 • Giám sát lọc.
 • Điều khiển việc súc rửa trong trao đổi ion.
 • Định lượng biozides
 • Bảo vệ màng thẩm thấu ngược (RO).

Thực phẩm (sản xuất hơi):

 • Hệ thống điều khiển xử lý nước.
 • Giám sát lọc.
 • Điều khiển việc súc rửa trong trao đổi ion.
 • Định lượng biozides
 • Bảo vệ màng thẩm thấu ngược (RO).

Our Partners