Phân tích nước thải

19-04-2016

Hệ thống đo lường và điều khiển được thiết kế theo các tiêu chuẩn cao nhất nhằm có thể đáp ứng nhu cầu nhà máy xử lý nước thải hoạt động hiệu quả và chi phí thấp. Trong tất cả lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp hoặc nước thải sinh hoạt, KROHNE cung cấp hỗ trợ để tối ưu hóa hệ thống của quý khách hàng:

Phụ liệu như hóa chất sử dụng trong phản ứng kết tủa hoặc trung hòa, có thể được định lượng khi cần thiết và chi phí năng lượng có thể giảm, ví dụ, trong thông khí cho giai đoạn xử lý sinh học.

Quý khách hàng sẽ vẫn duy trì được các thông số giới hạn với chi phí xử lý nước thải thấp.

Các ứng dụng trong xử lý nước thải gồm:

  • Đầu vào: giám sát các giá trị đầu vào
  • Lắng chính: tự động thải ra bùn chính
  • Xử lý sinh học: kiểm soát khí
  • Lắng phụ: tự động thải ra bùn, phòng chống rửa trôi bùn, liều lượng sau kết tủa
  • Đầu ra: giám sát các giá trị nước thải
  • Xác định lượng oxy hóa học (COD) cần có trong nước thải từ ngành sữa

Our Partners