OXIDANT

04-06-2015

OXIDANT là dung dịch gốc nước loại bỏ vết ố rượu vang, cà phê, gỗ và các vết bẩn hữu cơ nói chung. Sản phẩm khô chậm, không có tính axit cho phép những hoạt chất làm sạch hoạt động trên vết ố, không làm ảnh hưởng tới bề mặt của đá, đá marble. Lý tưởng trên những vết bẩn nặng mà NO MAC GEL không có hiệu quả nhiều, sản phẩm tương tác trên những vết bẩn khó xử lý như tannin, oxy hóa và những viết bẩn do độ ẩm.

Our Partners