Ống không theo hình tròn HOBAS (Dòng NC)

09-05-2016

Non-Circular PipesHOBAS Non-Circular Pipe Systems are used to rehabilitate or newly construct non-circular systems. Standard as well as non-standard profile forms are available (non-standard on request).

For technical details, possible designs and information regarding installation please contact your HOBAS Sales Representative.

Hệ thống ống không theo hình tròn HOBAS được sử dụng để cải tạo, xây mới những hệ thống không có hình tròn. Những loại ống tiêu chuẩn cũng như các hình dạng không tiêu chuẩn cũng có (trong trường hợp hình dạng ống không theo tiêu chuẩn thì đặt hàng theo yêu cầu).

Để biết chi tiết kỹ thuật, thiết kế và các thông tin liên quan đến cài đặt xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Lotus của HOBAS.


Tính chất vật lý
Đường kính [DN] tùy loại
Áp suất [PN] 1 bar
Độ cứng [SN]

Download

HOBAS NC Line

Material Data

Our Partners