Ống đôi HOBAS

09-05-2016

A02_01

Ống Douple HOBAS là loại ống như hệ thống đường ống trong đường ống, ví dụ như khu vực bảo vệ nước hoặc các ứng dụng như hệ thống thoát nước cầu cách nhiệt.

Chiều dài ống tiêu chuẩn là 6 mét (0 / -60 mm). Độ dài của 1/2/3 mét có sẵn theo yêu cầu.

Để biết chi tiết kỹ thuật, thiết kế và các thông tin liên quan đến việc lắp đặt xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Lotus của HOBAS.


Tính chất vật lý
Đường kính [DN] 200/300 – 1800/2000 mm
Áp suất [PN] 1 bar
Độ cứng [SN] 10000 N/m²

Download

HOBAS Double Pipes

Material Data

Our Partners