NO OIL

04-06-2015

NO OIL là dung dịch đậm đặc, gốc dung mội, loại bỏ vết ố do dầu và mỡ gây ra. Sản phẩm khô chậm, không có tính axit do đó cho phép các hoạt chất làm sạch hoạt động trên vết ố mà không ảnh hưởng tới bề mặt của đá. Dễ sử dụng, sản phẩm không để lại bất cứ vết hoặc tạo viết loang trên bề mặt.

Our Partners