NO MAC GEL

04-06-2015

NO MAC GEL là dung dịch gốc nước, loại bỏ vết ố do rượu, cà phê, mực và bút lông. Lý tưởng để sử dụng trên những bề mặt đứng với tính chất GEL của sản phẩm. Sản phẩm khô chậm, không có tính axit, cho phép những hoạt chất làm sạch hoạt động trên vết ốt, không làm ảnh hưởng tới bề mặt của đá. Dễ dàng sử dụng, sản phẩm không để lại bất cứ vết hoặc tạo vết loang trên bề mặt.

Our Partners