NEUGEL – Dung dịch vệ sinh hàng ngày

03-06-2015

Đặc tính: Neugel là hóa chất làm sạch trung tính có nguồn gốc từ các chất tự nhiên dùng để vệ sinh hằng ngày cho tất cả các bề mặt tự nhiên. Sản phẩm còn tăng cường khả năng bám bẩn do lưu thông.

HDSD:

Pha với nước theo tỷ lệ 20g/5lit nước (xấp xỉ 3 nắp can đựng hóa chất trong 5lit nước). Sử dụng để lau chùi như cách vệ sinh thông thường. Không cần dùng nước để lau lại.

Ứng dụng: Cho tất cả các bề mặt tự nhiên.

Định mức: 900-1100m2/lit.

Our Partners