NEUGEL

26-06-2015

Là dung dịch dạng gel đậm đặc, pH trung tính dùng để làm sàn sạch, có nguồn gốc từ các chất tự nhiên để bảo trì hàng ngày cho tất cả các bề mặt sàn. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả trên diện tích sàn và để lại một mùi thơm dễ chịu. Sử dụng hàng ngày sẽ làm tăng sức đề kháng cho bề mặt và bảo dưỡng cấu trúc tự nhiên của vật liệu.

Our Partners