MULTIPROP

23-07-2015

MULTIPROP bài bờ được làm bằng nhôm có nghĩa là nó rất nhẹ, ví dụ: MP 350 chỉ nặng 19,40 kg và có chiều dài mở rộng lên đến 3,50 m. Các chi tiết được thiết kế khéo léo đảm bảo một cuộc sống phục vụ lâu dài.

Cao chịu lực
Lên đến 91 kN phù hợp với các thử nghiệm loại

Chủ đề tự làm sạch và mạnh mẽ, tự do chạy cổ

thực hành
Các băng đo tích hợp trên ống bên trong cho thấy chiều dài đầy đủ .

Our Partners