Máy cắt

27-04-2016

Máy cắt kim loại bằng tay

Tube cutter for copper steel

Máy cắt đồng, thép

tube cutter for stainless steel

Máy cắt Inox

cutting wheel & spare parts

Lưỡi cắt và phụ tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Máy cắt nhựa / MSR bằng tay

plastic pipe shears

Kéo cắt ống nhựa

tube cutter for plastic

Máy cắt ống nhựa

tube cutter for MSR

Máy cắt MSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cưa bằng tay

Hand Saws & Saw Blades

Cưa tay và lưỡi cưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cưa điện

Band Saws

Loại cưa dạng nẹp, dải băng

Pipe Saws

Loại cưa ống

Universal Saws

Loại cưa phổ biến

Saw Blades

Lưỡi cưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Thiết bị mài, vát cạnh và hiệu chỉnh

Universal Internal & External Deburrer

Loại thiết bị mài phổ biến trong và ngoài nước

Deburrer for Metal

Loại thiết bị mài kim loại

Deburrer for MSR

Loại thiết bị mài MSR

Chamfering Unit for Plastic

Thiết bị hiệu chỉnh đường ống nhựa

 

Our Partners