Máy cắt và khoan bê tông

27-04-2016
 Máy khoan vận hành bằng tay

Wet Drilling Machine

Bộ máy khoan ướt

 Máy khoan cố định và vận hành bằng tay

Wet Drilling Machine

Máy khoan ướt

Diamond Wet & Dry Drilling System RODIACUT

Hệ thống khoan khô và mũi khoan kim cương ướt RODIACUT

 Mũi khoan kim cương RODIA®

Wet Cutting Drill Bits for Natural Stone

Mũi khoan cắt ướt cho đá tự nhiên

Wet & Dry Cutting Drill Bits, Space Welding

Mũi khoan khô và rãnh ướt

Dry Cutting Drill Bit, Space Welding

Mũi khoan cắt rãnh ướt

 Phụ kiện cho máy khoan cố định và vận hành bằng tay

Drill Bit Set, Vacuum Pump System

Bộ khoan cắt, hệ thống bơm hút chân không

Accessories Diamond Drilling

Phụ kiện mũi khoan kim cương

 Hệ thống tách chiết

Wet & Dry Extraction Unit

Các bộ phận tách chiết ướt và khô

 Máy cắt

Wall Slot Cutter

Máy cắt tường

Our Partners