MARGEL PLUS

04-06-2015

MARGEL PLUS là dung dịch gốc nước tẩy vết ố do gỉ sắt gây ra. Với công thức để loại bỏ vết ố do gỉ sắt từ vật liệu mà không xử lý được với dung lịch làm sạch tính axit, đồng thời không làm ảnh hưởng tới độ bóng của vật liệu. Sử dụng sản phẩm nên luôn đi kèm với OXIDANT. Nhờ vào công thức đặc biệt, MARGEL PLUS được khuyên dùng cho khu vực vách. Để đạt hiệu quả cao nhất. Đo đặc tính của mình, sản phẩm cũng có thể phản ứng mạnh với vết gỉ sắt và cũng cần thời gian trao đổi chất lâu hơn.

Our Partners