Limestone Densifier

04-06-2015

Là dung dịch gốc nước VOC Free tạo liên kết và làm cứng bề mặt mềm, xốp. Đóng vai trò như một chất gia cố và tạo độ cứng cho những bề mặt mềm và xốp.

Our Partners