LEMNIS CANOPY LIGHT CP1 Series

23-07-2015

Ánh sáng Ellipz Canopy CP1 cung cấp lắp đặt lõm với tổng số 10.000 lumen photopic ở 120 watt.

Tỷ lệ SP 2.2
CRI> 93
Thời tiết và tác động bảo vệ
Trọng lượng nhẹ 7.3 kg / 16,1 £
4000 hoặc 5000K

Our Partners