Khung giằng SB

27-05-2016

sb-brace-frameKhung giằng SB chuyển áp lực bê tông mới đúc vào các cấu trúc hạ tầng và cơ sở trong quá trình đổ bê tông một mặt từng phần. Điều này có lợi thế lớn khi sử dụng cả cốt pha đứng và nền ngang.

 

Tương thích

Có thể kết hợp với MAXIMO, VARIO, TRIO, DOMINO, RUNDFLEX và RUNDFLEX Plus

 

Nhanh chóng

Tất cả các bộ phận kết nối cần thiết đã được gắn trên khung giằng

 

Di động

Tất cả các thành phần riêng lẻ đã được thiết kế để chở bằng xe tải thường và container

 

sb-brace-frame (2)sb-brace-frame (1)

Our Partners