HIGH|LANDER

04-05-2016
 image_manager__bigPic_highlander

Đặc trưng sản phẩm

 • Được phát triển hoàn chỉnh, riêng biệt cho xe kiểm tra TV
 • Các vật liệu nhẹ và chất lượng cao
 • Phương tiện chuyên chở được lựa chọn riêng biệt
 • Tùy thuộc vào yêu cầu chuyên chở khác nhau và các camera có thể sử dụng, phạm vi hoạt động có đường kính từ 100 – 1400 mm
 • Kính an toàn Panoramic ngăn giữa buồng hoạt động và phần phía sau
 • Không gian làm việc gọn nhẹ và đầy đủ chức năng trong buồng hoạt động cũng như trong phần sau
 • Nguồn điện cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
 • Nếu muốn có thể cung cấp năng lượng phát thải miễn phí thông qua hệ thống pin lithium-ion
 • Riêng hệ thống thoát nước có thể lựa chọn các phần mềm kiểm tra TV
 • Không gian lưu trữ nhiều cho các phụ kiện và thiết bị an toàn bên trong xe
 • Đầy đủ các thiết bị bổ sung tùy chọn

 

Our Partners