Hidro Protector MM

04-06-2015

Dung dịch chống thấm gốc nước với khả năng kháng nước và vết bẩn tốt. Được khuyến cáo dùng cho những vật liệu xốp và đá marble trắng nhờ khả năng thẩm thấu cao và chống bẩn tốt.

Our Partners