Hidro 500 ECO

04-06-2015

Dung dịch chống thấm gốc nước VOC free với khả năng thẩm thấu sâu, chống bám bẩn hiệu suất cao. Thẩm thấu tuyệt vời và chống bám bẩn tốt.

Our Partners