HIDRO 150

04-06-2015

HIDRO 150 là một chất chống thấm gốc nước bảo vệ vật liệu có độ thấm hút từ trung bình đến cao. Với công thức bảo đảm một sự bảo vệ bề mặt khỏi nước, bụi bẩn và mỡ, đồng thời không thay đổi hoặc biến đổi các cấu trúc tự nhiên của vật liệu đá. Tương thích ở những nơi có khí hậu ẩm hoặc bề mặt tiếp xúc nhiều với nước, do đó tiết kiệm thời gian trong suốt quá trình sử dụng.

Our Partners