Hệ thống ống tím Aquatherm

11-05-2016

Lilac pipe 1

Ở những quốc gia cam kết bảo vệ môi trường, như Australia và California, tiêu chuẩn để làm giảm lượng nước tiêu thụ hàng ngày là bằng cách sử dụng nước tái chế khi có thể. Hiện tại thì ống màu tím cũng được quan tâm ở các quốc gia khác như một màu tiêu chuẩn cho những ống nước màu xám, cho chúng ta màu sắc và tên gọi cho dịch vụ tái chế nước.
Hoạt động tái chế nguồn nước và dẫn nước mưa thường xuyên được quy định và lắp đặt như trong các tòa nhà và mã của hệ ống nước được cập nhật để cho phép cải thiện nguồn tài nguyên nước. Các mã này sẽ yêu cầu hệ thống giữ hoàn toàn tách biệt với hệ nước cấp, và các đường ống đều có mã màu và dán nhãn để xác định là đường ống không dùng để uống.
Ống màu tím mới của Aquatherm đã được phát triển để dành riêng cho các ứng dụng này. Đường ống được sử dụng vật liệu lene polypropylene bền, chống ăn mòn và đã được sử dụng thành công để phân phối nước nóng và nước lạnh trong hơn 30 năm. Kết hợp với những thay đổi thiết kế, màu sắc, đánh dấu, và chứng nhận của bên thứ ba độc lập bởi NSF International, làm cho ống màu tím là lựa chọn lý tưởng cho việc bảo tồn nước.
Thành phần của hệ thống
Hệ thống này đã được lắp đặt để kết hợp với các ống cấp màu xanh lá Aquatherm – phụ kiện – và bao gồm tất cả các yếu tố cho việc lắp đặt hệ thống đường ống cho các ứng dụng nước mưa và tưới tiêu.
Hệ thống đường ống màu tím Aquatherm được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực• Lắp đặt mới
• Sửa chữa và cải tạo.
• Ứng dụng nước mưa
• Thủy lợi
• Nông nghiệp

Our Partners