Gladiator EU – Đồng hồ nước dịch chuyển

10-05-2016
Dòng chảy sẽ làm cho piston xoay trong buồng đồng hồ, mỗi lần xoay vòng của piston sẽ tương đương với một khối lượng gọi là khối. Piston xoay được là nhờ một khớp nối từ đến bộ ghi mà có các bánh răng nhỏ. Gladiator là một trong những đồng hồ đo đáng tin cậy nhất cho nhu cầu AMR.
• Các ứng dụng
Tiêu dùng trong nước
• Kích thước có sẵn
15mm và 20mm
• Các tiêu chuẩn
MID 2004/22/EC (dựa trên tiêu chuẩn OIML R49 EN
14154 và ISO 4064:2005), WRAS, ACS, AWQC
 3
Các đặc trưng:• Được thiết kế đặc biệt để có độ chính xác cao và phạm vi đo rộng
• Bộ ghi siêu khô ráo được bịt kín
• Các tùy chọn bộ ghi: bình thường, Dialog 3G, với đầu ra AV, OE
• Tùy chọn – van không trả về
Đặc trưng kỹ thuật:

Áp suất làm việc tối đa 16 bar
Nhiệt độ làm việc tối đa 50°C
Thân Vật liệu composite được gia cố
Ren nối (cho inline) BSP, NPSM
Ren đầu vào/ đầu ra 3/4” (Cho ống kích thước 1/2”)
1” (Cho ống kích thước 3/4”)
Bộ ghi  IP68

 

 4

 

Our Partners