FW300T

04-05-2016
 image_manager__bigPic_fw300t

Đặc trưng sản phẩm

  • Xe đẩy có thể lái được, thích hợp cho đường ống có đường kính từ 300 mm và lớn hơn
  • 6 điều khiển, bánh xe đổi / 4 bánh xe máy kéo
  • Máy đo độ nghiêng dọc và ngang tích hợp để bảo vệ xe không bị lật
  • Theo dõi nhiệt độ bên trong và áp suất (hiển thị trong hình ảnh màn hình)
  • Do khoảng cách gầm cao và lực kéo mạnh nên cũng thích hợp trong những điều kiện khó khăn
  • Các phụ kiện phù hợp có đường kính với lên đến 1400 mm
  • Loại bảo vệ IP 68

 

Our Partners