FW150SAT

04-05-2016
 image_manager__bigPic_fw150sat

Đặc trưng sản phẩm

  • Thích hợp cho đường ống có đường kính từ 150 mm và lớn hơn trong các cống chính và cho đường kính từ 100 mm và lớn hơn trong các đường ống phụ
  • 4 hướng, bánh xe trao đổi
  • Hoạt động với khoảng cách lên đến 500 m trong các cống chính/hoạt động với khoảng cách ngắn lên đến 150 m với cuộn cáp push-rod ổn định
  • Dây tải mạnh mẽ của camera vệ tinh
  • Tùy chọn với ống nạp bằng phun áp suất cao
  • Loại bảo vệ IP 68

 

Our Partners