FW150S

04-05-2016
 image_manager__bigPic_fw150s

 Đặc trưng sản phẩm

  • Xe đẩy có thể lái được, thích hợp cho đường ống có đường kính từ 150 mm và lớn hơn
  • 4 hướng, bánh xe trao đổi
  • Máy đo độ nghiêng dọc và ngang hợp giúp bảo vệ xe khỏi bị lật
  • Theo dõi nhiệt độ và áp suất bên trong (hiển thị trong hình ảnh màn hình)
  • Các phụ kiện phù hợp với đường kính lên đến 1000 mm
  • Loại bảo vệ IP 68

 

Our Partners