Ellipz High Bay HB1 and HB2

24-07-2015

Được thiết kế để thay thế đèn bay cao thông thường hiện có, Ellipz Bay cao chiếu sáng có sẵn trong 60W và 120W với nhiệt độ màu 4000K và 5000K của để thay thế trực tiếp của ánh sáng bay cao hiện có với halogen kim loại và natri đèn lên đến 400W. Ellipz cao Bay Lights chiếu sáng đối tượng trong màu sắc tự nhiên, tiêu thụ ít điện năng hơn so với đèn halogen kim loại thông thường và đèn sodium dựa lũ lụt, sử dụng ít hơn tới 200% năng lượng và kéo dài tới hơn 8 lần. <

Các Ellipz High Bay Ánh sáng được thiết kế để cung cấp Color Rendering Index (CRI) đặc sắc với một cao, S / P thành phần tỷ lệ và một trọng lượng nhẹ hơn 8,16 kg hoặc 18 lbs.

Có sẵn trong 60W và 120W và CCT 4000K và 5000K
Một trong những chỉ số hoàn màu cao nhất thế giới CRI 92
Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm năng lượng lên đến 50%
SP tỷ lệ lên đến 2,0
Lâu đời của 80.000 giờ
trang bị thêm đơn giản

Our Partners