Dụng cụ uốn

27-04-2016

 Dụng cụ uốn bằng tay

One Handed Bender

Loại uốn bằng 1 tay

Bending Pliers

Loại kìm uốn

Tube Bending Springs CU

Ống uốn lỗi đồng

Internal Bending Springs MSR

Loại uốn sử dụng cho MSR từ bên trong

Vice Bender

Loại uốn bằng kìm vặn

 Dụng cụ uốn bằng tay sử dụng thủy lực

Bender Manual Hydraulic

Các loại uốn bằng tay sử dụng thủy lực

Dụng cụ uốn bằng tay sử dụng điện

Bender Electric Hydraulic

Các loại uốn bằng tay sử dụng điện

 Dụng cụ uốn bằng điện                         

Bender Electric

Các loại uốn bằng điện

Our Partners