Dụng cụ liên kết

27-04-2016

Thiết bị làm cho giãn nở, hút, khoét

Expanding Manual

Giãn nở cầm tay

Expanding Electric

Giãn nở dùng điện

Expanding Hydraulic

Giãn nở bằng thủy lực

Expanding & Extracting Manual

Thiết bị cầm tay cho giãn nở và hút ra

Extracting Manual

Thiết bị cầm tay để hút ra

Accessories Extracting Manual

Phụ kiện cho việc hút ra

Flaring

Thiết bị khoét

 Thiết bị ép

Press Machines Compact

Máy ép nhỏ gọn

Press Machines Standard

Máy ép tiêu chuẩn

Press Jaws & Interchangeable Press Jaws

Kìm ép có thể hoán đổi

Press Jaws Standard

Kìm ép tiêu chuẩn

Pressing Collars Standard

Cái đai xiết tiêu chuẩn để ép dạng vòng

Axial crimping

Các trục uốn

 Cắt ren

Threading Manual

Ren cắt iêu chuẩn

Threading Electric

Ren cắt bằng điện

Accessories Threading

Phụ kiện ren cắt

Roll Grooving

Cuộn rãnh

 Thiết bị hàn

Accessories Soldering & Welding

Các phụ kiện hàn

Brazing Cartridges

Mâm cặp hàn thau

Soldering and Brazing Torches

Mỏ hàn

Brazing Cylinders

Xi lanh hàn

Soft Soldering Cylinders

Xi lanh hàn mềm

Accessories Soft Soldering Cylinders

Các phụ kiện xi lanh hàn mềm

Soft Soldering Electric

Hàn điện

Gas-Welding

Hàn bằng gas

Three-Gas Welding

Hàn bằng 3 loại gas

 

Our Partners