Dòng WP

27-05-2016

Ống uPVC SNOW dòng WP. Hệ thống ống thông hơi, ống nước thải và bùn đất (SWV)

pp series 1

Ống uPVC SNOW dòng WP với một đầu nối vòng cao su. Hệ thống ống thông hơi, ống nước thải và bùn đất (SWV)

pp series 3

  1. Ống uPVC SNOW dòng WP tương đương với các tiêu chuẩn BS5255 cho đường kính ống dưới 1/2 2″ (65mm) và BS4514 cho đường kính ống từ 3″ (80mm) đến 6 “(150mm) tương đương với các tiêu chuẩn AS1415 và MS1063: 1986.
  2. Ống được sản xuất phù hợp với SS213. Những ống này đã được cấp giấy chấp thuận sử dụng trong Singapore do Bộ Tài Nguyên và Môi trường, bộ phận thoát nước, Singapore cấp phép.
  3. Ống phù hợp với hệ thống ống thông hơi, ống thải và trên mặt đất.
  4. Ống rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ SS213 hoặc tương đương với BS5255, BS4514 và AS1415.
  5. Các ống trên được sản xuất với màu trắng. Màu sắc khác sẽ theo yêu cầu khách hàng.

 

Our Partners