Dòng Telecoms

27-05-2016

Ống uPVC dòng Telecoms (màu xám)

pp series 1

Ống uPVC dòng Telecoms với một đầu nối (màu xám)

pp series 2

  1. Ống uPVC SNOW dòng Telecoms tương đương với BS4660 và AS1260.
  2. Những ống này được sản xuất phù hợp với SS272: 1983, được cấp giấy chấp thuận sử dụng trong Singapore do Cơ quan TAS của Singapore cấp phép.
  3. Những ống này được sử dụng như ống dẫn ngầm cáp viễn thông.
  4. Các ống trên được sản xuất với màu xám. Màu sắc khác theo yêu cầu khách hàng.

Our Partners