Dòng SP

27-05-2016

Ống uPVC SNOW dòng SP

pp series 1

Ống uPVC SNOW dòng SP với một đầu nối

pp series 2

Ống uPVC SNOW dòng SP với một đầu nối vòng cao su

pp series 3

Ống uPVC SNOW dòng SP với 2 đầu nối

sp series 1

Ống uPVC SNOW dòng SP với 2 đầu nối vòng cao su

sp series 2

  1. Ống uPVC SNOE dòng SP tương đương với tiêu chuẩn BS4660 cho đường kính ống từ 4 “(110mm) đến 6” (160mm) và BS5481 cho đường kính từ 8 “(200mm) đến 16” (400mm) và tương đương với AS1260.
  2. Ống được sản xuất phù hợp với SS272: 1983. Những ống này đã được cấp giấy chấp thuận sử dụng trong Singapore do Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ phận thoát nước, Singapore cấp phép.
  3. Ống rất thích hợp cho các hệ thống thoát nước cống rãnh và tưới ngầm.
  4. Ống rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ SS272 hoặc tương đương BS4660, BS5481 và AS1260.
  5. Các ống trên được sản xuất với màu vàng nâu. Màu sắc khác theo yêu cầu khách hàng.

Our Partners