Dòng PP

27-05-2016

Ống uPVC SNOW dòng PP

pp series 1

Ống uPVC SNOW dòng PP với một đầu nối (Hàn bằng dung môi)

pp series 2

Ống uPVC SNOW dòng PP với một đầu nối vòng cao su

pp series 3

  1. SNOW uPVC dòng PP tương đương với các tiêu chuẩn BS3505 (cấp E, D, C, B), AS1477 và MS628.
  2. Ống được sản xuất phù hợp với SS141. Những ống này đã được cấp giấy chấp thuận sử dụng trong Singapore do Ủy Ban PUB, Singapore cấp phép
  3. Ống được sử dụng cho nước uống, nước lạnh và hệ thống nước công nghiệp với áp lực nước ở mức 1,5, 1,2, 0,9, 0,6 MPa và nhiệt độ uống tại 25°C
  4. Ống rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ SS174: 1976 hoặc tương đương với BS4346 và AS1477
  5. Các ống ở trên được sản xuất với màu trắng. Những màu khác theo yêu cầu của khách hàng.

Our Partners