Dòng JIS

27-05-2016

Ống uPVC SNOW áp lực và không áp lực dòng JIS

pp series 1

Ống uPVC SNOW áp lực và không áp lực dòng JIS với một đầu nối (Hàn bằng dung môi)

pp series 2

Ống uPVC SNOW áp lực và không áp lực dòng JIS với một đầu nối vòng cao su

pp series 3

  1. Ống uPVC SNOW dòng JIS được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn JIS K-6741 Cấp VP (AW) và VU (AE).
  2. Những ống này ứng dụng cho các mục đích chung như ống dẫn điện, ống máy lạnh, ống dẫn nước mưa và các ứng dụng không áp và dẫn chất lỏng nói chung và hệ thống nước công nghiệp. (Áp suất không quá 2.5MPa và 1.5MPa, nhiệt độ 25 ° C).
  3. Những ống này rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ các tiêu chuẩn JIS-K6743 và JIS-K6739
  4. Các ống trên được sản xuất với màu xám

Our Partners