Dòng JB

27-05-2016

Ống uPVC SNOW dòng JB với 2 đầu nối

sp series 1

Ống uPVC SNOW dòng JB với 2 đầu nối vòng cao ru

sp series 2

Ống uPVC SNOW dòng JB với 1 đầu nối (Hàn bằng dung môi)

pp series 2

Ống uPVC SNOW dòng JB với 1 đầu nối vòng cao ru

pp series 3

  1. Ống uPVC SNOW dòng JB được sản xuất theo quy định BS3506 (CL, E, D, C, B, O), độ dày tường và JIS K-6741 đường kính ngoài.
  2. Chất lượng ống tương tự như BS3506 (CL, E, D, C, B, O) độ dày tường.
  3. Ống rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ các tiêu chuẩn JIS-K6743 và JIS-K6739
  4. Các đường ống trên được sản xuất với màu xám.

Our Partners