Đồng hồ nước dịch chuyển – Dòng P

10-05-2016
ARAD Dòng P là loại đồng hồ nước dịch chuyển, kiểu piston xoay. Dòng chảy sẽ làm cho piston xoay trong buồng đồng hồ, mỗi lần xoay piston sẽ tương đương với một khối nước. Piston xoay được là nhờ một khớp nối từ đến bộ ghi mà có các bánh răng nhỏ.
• Các ứng dụng
Tiêu dùng trong nước và ngôi nhà xanh
• Kích thước có sẵn
1/2” và 3/4” (15mm và 20mm)
• Các tiêu chuẩn
MID 2004/22/EC (dựa trên OIML R49 EN 14154 và ISO 4064:2005), EEC (dựa trên tiêu chuẩn ISO 4064:1993)
 9
Đặc trưng:• Được thiết kế đặc biệt để cho độ chính xác cao và phạm vi đo rộng
• Bộ ghi được niêm phong siêu khô ráo
• Các phiên bản UK bao gồm: bộ xung IP68 cho đến bộ ghi kính
• Tùy chọn đầu ra điện: EV, EF, Dialog 3G, DPE, MPE
Đặc trưng kỹ thuật

Áp suất làm việc tối đa 10 bar
Nhiệt độ làm việc tối đa 50°C
Thân Hợp kim đồng chống rỉ
Ren nối BSP, NPSM
 10

 

Our Partners