Dòng AEO

27-05-2016

Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO

pp series 1

Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO với một đầu nối

pp series 2

Ống uPVC SNOW không áp dòng AEO với một đầu nối vòng cao su

pp series 3

  1. Ống uPVC SNOW dòng AEO được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS K-6741 chỉ với đường kính bên ngoài.
  2. Ống được sử dụng trong các hệ thống không áp lực như dẫn chất lỏng, bảo vệ dây điện và các ứng dụng khác.
  3. Những ống này rất thích hợp để sử dụng với các phụ kiện SNOW tuân thủ các tiêu chuẩn JIS-K6743
  4. Các ống trên được sản xuất với màu xám.

Our Partners