DISYCOTT

29-03-2016

Là một chất tẩy rửa gốc axit đậm đặc, chuyên dùng cho việc loại bỏ các dư lượng vữa và xi măng từ các bề mặt đá. Rất khuyến dùng như một chất thay thế cho axit clorua, dựa trên công thức axit tổng hợp của nó và các chất tẩy rửa đặc biệt. Sản phẩm cho phép làm sạch triệt để cho bề mặt mà không gây tổn hại các mạch rỗng hoặc màu sắc ban đầu của đá. Tác dụng nhanh, mùi nhẹ.

Our Partners