DETERFUG

03-06-2015

Là một chất tẩy rửa có tính axit để loại bỏ vữa, xi măng và epoxy dư lượng trên bề mặt mà không làm tổn hại đến khía cạnh bề mặt hoặc cấu trúc vật liệu. Rất khuyến khích cho việc loại bỏ các vết bám cứng đầu mà xu hướng từ polymer hóa trên bề mặt.

Our Partners