Cốt pha sàn GRIDFLEX Grid Element

03-06-2016

gridflex-grid-element-slab-formworkGRIDFLEX được sử dụng để xây dựng các tòa nhà dân cư và nhà cao tầng. Các thành phần chuẩn có khối lượng chỉ 20 kg, và được đẩy lên vào vị trí bằng các phương tiện của cốt pha Aid GF với nhân công công trường ở trên những tấm sàn phía dưới. Chống sàn sau đó được nối vào và liên kết theo chiều dọc. Tại chỗ lưới dầm hở, các tấm lót cốt pha sẽ được lựa chọn để lắp vào. Trình tự lắp ráp hệ thống định kỳ được nhanh chóng đảm bảo cho các hoạt động tạo cốt pha.

 

Quy trình làm cốt pha an toàn

bằng các bộ phận xoay hướng lên với nhân công công trường ở trên những tấm sàn bên dưới

 

Các hoạt động làm việc đơn giản

với một tiêu chuẩn và hai bộ phận điều hòa cũng như GRIDFLEX Prop Head

 

Khu vực đỗ bê tông nhanh chóng đóng lại

thông qua một sự thay đổi đơn giản về phương hướng của các bộ phận cùng với việc sử dụng những vật liệu trám chỗ hở theo chiều ngang và dọc.

gridflex-grid-element-slab-formwork (1)gridflex-grid-element-slab-formwork (2)

Our Partners